fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Disclaimer

Op deze pagina vertellen we welke gegevens we verzamelen als je deze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe we hier mee omgaan. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze disclaimer. Pure behoudt het recht om deze pagina aan te passen. We raden je daarom aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de laatste update. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met Ellen Hemmer, info@pure-e2e.nl.

We doen ons uiterste best u van een actuele en correcte website te voorzien. Echter, aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement

Contactgegevens en andere persoonlijke informatie die je via deze site doorgeeft zijn altijd vertrouwelijk. Wij gebruiken deze gegeven alleen voor datgene waarvoor je je gegevens hebt achtergelaten.

Nieuwsbrief

Als je gebruik hebt gemaakt van de diensten van Pure, krijg je een nieuwsbrief. Deze wordt ongeveer 6 keer per jaar verstuurd. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Aanmelden training of insturen contactformulier

Als u zich aanmeld voor een training of een contactformulier invult worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Naam, organisatie, adres, mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingevuld.

Gegevensverstrekking aan derden

Pure verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Gegevens worden zolang als dat naar het oordeel van Pure noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang als de wet dat voorschrijft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pure-e2e.nl.

Cookies en Google analytics

Pure gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden via Google analytics zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klachten

Pure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pure-e2e.nl

Pure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Je inschrijving is gelukt!

Je hebt je succesvol aangemeld voor mijn nieuwsbrief.
Vanaf nu blijf je op de hoogte van alles rondom Pure! 

Ellen

Deze website maakt gebruik van cookies om je de best mogelijke ervaring te geven op onze site, zoals beschreven in de privacyverklaring. Door deze melding te sluiten, verder te lezen op deze pagina, te navigeren op deze website of op een link te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.